Strona 1 z 1

Lokalizacja LBS

: 27 mar 2017, 14:53
autor: forumwandex
Jest to metody określenia lokalizacji bazuje na odległości od stacji
bazowej operatora gsm. Dokładność lokalizacji niska i uzależniona m.in. od wielkości danej
komórki systemu gsm, która może być znacząco różna, pikokomórka – rozmiar
100 m, hiperkomórka – rozmiar kilkadziesiąt km